TURVAHIEKKA

Turvahiekkaa käytetään iskunvaimennukseen leikkikenttien pintamateriaalina esimerkiksi keinujen ja kiipeilytelineiden alle. Laatuvaatimukset täyttävää hiekka on pyöreämuotoista ja tiivistymätöntä soraa.

 

Turvahiekkaa tulisi yleensä olla noin 300-500mm. Turvahiekka antaa periksi ja siten pehmentää ja vaimentaa putoamisesta aiheutuvaa iskua. Turvahiekka on puhdasta, märkäseulottua ja raekooltaan 1-5 tai 1-8mm ja se on turvahiekan laatuvaatimukset täyttävää hiekkaa.

1/1

Suositus 

Suositus kulutustavaroiden ja kulutuspalvelujen

turvallisuudesta tuli voimaan 30.1.2004 ja se koskee myös

päiväkotien, yleisten leikkikenttien sekä kerrostalo- ja

rivitalopihojen leikkivälineitä. Lain mukaan kaupungin, päiväkodin tai taloyhtiön leikkipaikkapalvelujen tarjoajalla on oltava riittävät tiedot niihin liittyvistä riskeistä. On huolehdittava, ettei leikkipuistoa ja niissä olevia välineitä käyttävälle aiheudu terveydellisiä riskejä. Kiinteistöjen pihaleikkivälineiden turvallisuudesta vastaavat taloyhtiöt tai asuntoyhteisöt.

Leikkipaikalla on oltava huoltosuunnitelma ja nimetty vastuuhenkilö, johon käyttäjät voivat olla yhteydessä. Lasten leikkivälineistä on uudet EU-turvallisuusstandardit, jotta vaaralliset tapaturmat vältettäisiin. Standardeja on kahdeksan, ja ne koskevat itse leikkivälineitä, niiden iskuja vaimentavia turva-alustoja, leikkivälineiden asennusta, tarkastusta, huoltoa ja ylläpitoa. Kustakin leikkivälinetyypistä on omat tarkennetut turvallisuusvaatimuksensa. Standardit ovat kuitenkin luonteeltaan suosituksia.

Suositus koskee myös leikkikenttiä ja kerrostalojen ja rivitalojen pihojen leikkivälineitä. Kiinteistöjen pihaleikkivälineiden turvallisuudesta vastaavat näitä palveluja tarjoavat taloyhtiöt tai asuntoyhteisöt.

Alla tarkemmat tuotetiedot:

© 2019 Suunnittelu ja toteutus: Snowwhere Productions Ay.